ÕSZI TÁJON HALVÁNY KÖD BORONG

Õszi tájon halvány köd borong, sárga lomb hirdet elmúlást, És süvöltve tél viharja zúg, virágnak hozva hervadást. Ám Te szólsz, óh Krisztus nagy Király, S télbõl, tavasz kél megint, mert Te vagy, Te vagy az, magad, Feltámadás, örök ifjúság. Kis Nainban bús anya keserg, koporsó hirdet elmúlást, Csontkezével inte a halál, ifjúnak hozva hervadást. Refr: Ám Te szólsz, óh Krisztus nagy Király, S halálból, élet kél megint, mert Te vagy, Te vagy az, magad, Feltámadás, örök ifjúság.