DE SOKAT SZENVEDTEM...

De sokat szenvedtem, de sokat fáradtam,  De sokat vetettem, keveset arattam, Hiába fáradtam, mi haszna futotta? Lásd meg Uram, Isten, hogy mire jutottam! Bár egész életem, csak fogyatkozás volt,  És bár egész hitem, nád-ingadozás volt, Megvan Nálad szivem szent reménye, álma, Kész van a koszorú, készen van a pálma. Nálad ítéletem, életem jutalma, Te tudod, hogy hitem nem volt könnyû szalma. Krisztusom kegyelme, Jézusom hûsége,  Megváltóm szent vére útat nyit az Égbe.