ADJATOK HÁLÁT AZ ISTENNEK

Szerzõ: Béza Tivadar

Adjatok hálát az Istennek,  Imádkozzatok szent nevének, Hirdessétek dicséretét,  És minden jótéteményét,  Beszéljétek mindeneknek, Nagy csodáit, melyeket tett! Néki vígan énekeljetek,  Sok csodadolgát dicsérjétek, Magasztaljátok szent nevét, Mind, kik õt szívbõl félitek; Örüljön a ti szívetek, Kik az Úrról emlékeztek! Keressétek az élet Urát, És az Õ színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, Ne felejtsétek csodáit, Ítéletit hirdessétek,  Melyek Õ szájából jöttek!