VISSZAJÖN!

Szerzõ: Ismeretlen szerzõ

David Livingstone (1813-1873), a nagy Afrika-kutató és misszionárius másodszor szelte át Afrikát a hozzá hû makalolo törzsbeli teherhordóival. Mielõtt elérte volna a fekete földrész keleti partját, elfogyott a pénze. A magával vitt maradék cseretárgyakkal sikerült egy Zambézi-melléki törzsfõnököt rávenni, hogy gondoskodjék a 300 férfi ellátásáról, amíg vissza nem jön Angliából, ahol pénzt akart gyûjteni. A makalolo férfiaknak megígérte, hogy amilyen gyorsan csak tud, visszatér, és egy nagy hajóval visszaviszi õket hazájukba.
Livingstone elutazott.
A Zambézi-környékiek nemsokára gúnyolódni kezdtek:
- Azt hiszitek, hogy a fehér ember visszajön? Hol van olyan fehér ember, aki a feketékre idõt és pénzt áldoz?
A makalolók így feleltek:
- Ti nem ismeritek a mi apánkat. Biztos, hogy visszajön és hazavisz minket.

Eltelt egy év. A makalolók közül többen megbetegedtek és meghaltak. Elmúlt a második év. A Zambézi-környékiek egyre hangosabban gúnyolódtak. A makalolo férfiak annál szilárdabban hitték: Vissza fog jönni!

...És tényleg! Egy nap a távolból hullámtörést, zúgást és ismeretlen zajt lehetett hallani. Mindenki lefutott a folyóhoz. Köpködve és prüszkölve közeledett a gõzhajó, az elsõ, amelyik feljött a Zambézin.
A makalolók örömükben 'apánk, apánk!' kiáltással vetették magukat a vízbe, fölmásztak a fedélzetre, és a hûséges Livingstone nyakába borultak...

- - -
Máté ev. 24/30:
'... és akkor feltûnik az Emberfiának jele az égen...'

(Evangéliumi életképek c. könyvbõl)