AZ ÜRES KALITKA

Szerzõ: George Thomas

Az öreg George Thomas lelkészként szolgált egy New England-i városkában. Egy vasárnap nagy,
üres kalitkával a kezében ment fel a szószékre.
Az emberek összenéztek és felhúzták a szemöldöküket, amikor beszélni kezdett:

– Tegnap, ahogy a városban sétáltam, megláttam egy kisfiút, ahogy egy nagy kalitkát lóbált a
kezében. A kalitka aljában három kis mezei madárka volt, dideregtek a félelemtõl. Megszólítottam:

– Mit csinálsz ezekkel a madarakkal, fiam?

– Hazaviszem õket, incselkedek velük, kihúzom a tollaikat, hogy elkezdjenek verekedni egymással.
Nagyon jól fogok szórakozni!

– Ha meguntad ezt, mit csinálsz velük?

– Szerzek egy macskát! Az is szereti a madarakat! Odaadom neki mindegyiket, szépen egyenként!

Egy pillanatig elgondolkoztam, majd megkérdeztem tõle:

– Mennyit kérsz ezekért a madarakért, fiam?

– Talán Ön megvenné? Nem is szépek! Olyan szürke mindegyik! – csodálkozott.

– No, mennyit kérsz értük?

– 30 dollár! – vágta rá.

Belenyúltam a zsebembe és kifizettem az árat. A fiú eltûnt, én pedig a város szélén elengedtem a
madarakat. Ezért ma a szószékre már az üres kalitkát hoztam.

Tudjátok, egy napon Jézus és a Sátán beszélgetett. A Sátán dölyfösen, büszkén így szólt:

– Megszereztem az összes embert a földi világban. Olyan csapdát állítottam, aminek senki sem fog
tudni ellenállni.

– Mit csinálsz velük? – kérdezte Jézus.

– Ó, nagyon jól fogok szórakozni! Megtanítom õket arra, hogyan házasodjanak össze és
hogyan váljanak el. Megtanítom õket arra, hogyan kell gyûlölni egymást, és nagy fájdalmat
okozni egymásnak, hogyan bántsák egymást. Biztatom õket, hogy igyanak, káromkodjanak és
szitkozódjanak. Megtanítom õket fegyvereket készíteni és ölni. Nagyszerû lesz! – lelkendezett –
amikor látom, hogy a szerencséjük után való rohanásban hogyan sorvadnak el kapcsolataik, hogyan
lesznek egyre felületesebbek, agresszívabbak és türelmetlenebbek.

– És ha mar mindezt megunod, mit teszel velük? – kérdezte Jézus.

– Megölöm õket. – mondta a Sátán.

– Mit kérsz az életükért? – kérdezte Jézus.

– Ugyan, ezek az emberek értéktelenek! Gyûlölni fognak, nem lesznek hálásak neked. Meg fogod
bánni ezt az üzletet!

– Mennyit kérsz értük? – kérdezte Jézus.

– A véredet kérem! Az egész életedet! A könnyeidet akarom!

Jézus így szólt:

– Megegyeztünk.

Aztán kifizette az árat. Így lettek szabadok az emberek.

A lelkész felemelte a kalitkát és lejött a szószékrõl.