ISTEN A VILÁG BOLONDJAIT HASZNÁLJA

Szerzõ: Kispál Csilla

Egy bibliaiskolás lány késõ este hazafelé ment az utolsó óra után. Megállt mellette egy nagy nyugati autó. Kinyílt az ajtó és berántották. Elrabolták. Az emberrablók megáltak egy benzinkútnál, hogy vásároljanak. A benzinkutasnak volt egy kissé fogyatékos fia, aki épp a parkolót takarította. Közbenben kedvenc idõtöltésének hódolt. Nézegette az autók rendszámát és igehelyeket keresett köztük. Egyszer csak megállt az emberrablók terepjárója mellett. Ekkor zajokra lett figyelmes. A kocsi belsejébõl jöttek. Olyan volt, mintha valami csapdába esett állat vergõdött volna. Közel hajolt a szürke ablaküveghez. Alig kivehetõen egy megkötözött nõ alakját látta. Bicegõ léptekkel odasietett az ajtó kitámasztásához használt nagy kõhöz. Felemelte és odacipelte a kocsihoz. Letette. Bekopogott az ablakon és mutogatott az autó hátuljában levõ lánynak, jelezve, hogy húzódjon beljebb. Az elcsodálkozott, de engedelmeskedett. A fogyatékos fiú felkapta a nagy követ és teljes erõvel bedobta a kocsi ablakát. Aztán bemászott és kimentette a riadt lányt. Szerencsére az emberrablók kocsijában a riasztó ki volt kapcsolva, hogy ne keltsen feltûnést. A fiú kioldozta a lány kötelékeit. Rámutatott az autó elejére. A kocsi rendszáma ESA 122 volt.
- Ézsaiás 12:2! - nevetett. - Isten az én szabadítóm!