ÉNTÕLEM LETT E DOLOG (1 KIRÁLYOK 12,24)

Szerzõ: Laura A. Barton Snow


Életed csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra ma, gyermekem; ezt akarom elmondani neked, azért, hogy bearanyozza a viharfelhõket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell.
Üzenetem egyetlen mondat csupán, de rejtsd el azt szíved mélyére. Legyen nyugvópárnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól :
„ Éntõlem lett e dolog. “
Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az az én szemem fényét bántja ? ( Zakariás 2,8 ) Mivel drága és értékes vagy a szememben, rendkívüli módon ügyelek a neveltetésedre. Amikor kísértések vesznek körül, ellenségek támadnak rád, tudd meg: „ Éntölem lett e dolog.“ Én a körülmények Istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet.
Nem imádkoztál alázatért ? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevõ emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondaid vanna? Nem tudod hogyan jössz ki a fizetésedbõl? „ Éntõlem lett – e dolog. „Én vagyokaz , akié a menny és a föld. Mert azt akarom, hogy mindent tõlem kérj és teljesen t lem függj. Gazdágságom határtalan. ( Filippi 4,19 ) Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben.
A nyomorúság éjszakája vesz körül ? „ Éntõlem lett e dolog.“ Én, Jézus, tudom mit jelent ez. Hisz én vagyok a „ fájdalmak férfia, betegség ismerõje“ ( Ézsaiás 53,3 )
Elvettem mellõled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj és örök vigasztalást vehess tõlem( 2 Tehsz. 2,16.17 ) Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben aki elõtt megnyitottad a szíved ? „ Éntõlem lett e dolog.“ Én engedtem meg, hogy csdalódjál, hogy megtanuld: Én Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben. Azutásn vágyom, hogy meghitt barítod lehessek.
Hazugságot mondott valaki rólad ? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtakánság ért, én vagyok az, aki „ Felhozza a te igazságodat mint a delet. „ ( Zsolt. 37,6 )
Terveid halomra dõltek ? Levert és kiábrándult vagy ? „ Éntõlem lett e dolog. „ Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat. Pedig én vagyok az , aki tervet készítek számodra „ Erõd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad ?“ ( 2 Mózes 18,18 ) Te csak a szerszám vagy, s nem a cselekvõ. Vágyva vártál arra, hogy valami nagy dolgot cselekedj értem? És most betegágyon szenvrdsz! „ Éntõlem lett e dolog.“ Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmemet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akartam így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanult türelmesen várni. Leghatásosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével.
Hirtelen rád szakadt egy felelõségteljes, nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts Rám. Azért helyeztelek Téged ebben a felelõségteljes munkába, hogy megtapasztald : „ Megáld téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel“ ( 5 Mózes 15,18 )

Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minen körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyöngeséged minden megnyilvánulását. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olya mértékben tûnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dolgodban. „ Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon ..., mert ez a ti életetek. „ ( 5 Mózes 32,46