A RABSZOLGAFELSZABADÍTÓ

Szerzõ: Görög Tibor

A RABSZOLGAFELSZABADÍTÓ

Kis nyomorék, púpos ember volt az angol William Wilberforce (1759-1833). Iskolatársai is kínozták, gyötörték testi hibája miatt.
Háromszor utazta be Európát iskolái után.
Keserûségébõl Isten kimozdította õt egy eseménnyel, s attól kezdve valami csodálatos szeretet áradt belõle. Egy nagy ügyre tette rá életét: a rabszolgaság eltörlésére.
Amikor ez ügyben bejárta a világot és a rabszolgák érdekében felállott beszélni, átszellemült lelkesedése mindenkit magával ragadott. 'Felállott az asztalnál - mondták - mint a mesebeli törpe, s mire leült, mindenki óriásnak látta.'
Halálos ágyán kapta a hírt, hogy 25 évi küzdelem után az angol parlament eltörölte a rabszolgaságot.
Ritkán látott London ilyen temetést: százezrek sorfala között miniszterek vitték ennek a kis púpos embernek a koporsóját...
----------------------------------------
(Görög Tibor: Csendes szobák - nyitott ablakok c. könyvbõl)