MI A SZERELEM?

Szerzõ: Bácsi Irma

Bácsi Irma: MI A SZERELEM?

Egy gyakori kérdés a Google-ban: 'Mi a szerelem?'...

Nos, a legszebb magyarázatot pár évvel ezelõtt hallottam egy asszisztens barátnõmtõl:

'Zsúfolt reggel volt a rendelõben, amikor 8:30 körül bejött egy bekötözött ujjú idõs úr.
Rögtön szólt, hogy siet, mert 9:00 órakor van egy fontos találkozója.
Kértem, hogy foglaljon helyet, tudván, hogy eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos.
Figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára.

Idõközben arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha levenném a kötését, és megnézném, mirõl van szó.
A seb nem tûnt olyan súlyosnak... az orvosra várva, eldöntöttem, hogy fertõtlenítem a sebet,
és egy kis beszélgetésbe elegyedtem. Megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója,
és hogy nem szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb kezelésére.
Azt válaszolta, hogy feltétlenül az idõsek otthonába kell menjen, ahogyan évek óta mindig teszi,
hogy reggelizzen a feleségével.

Udvariasan, a felesége egészsége felõl érdeklõdtem. Kedvesen, az idõs úr elmesélte, hogy az Alzheimer kóros felesége 7 éve él az idõsek otthonában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta pillanatában esetleg felizgatná magát az õ késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét, de az idõs úr elmagyarázta, hogy 5 éve nem ismeri fel... Akkor csodálkozva megkérdeztem: 'És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek?' Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: 'Az igaz, hogy Õ már nem tudja, ki vagyok, de én jól tudom, ki Õ'.

Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam, miközben néztem a sietõ léptekkel távolodó öreget...
Lenyeltem a könnyeimet, miközben arra gondoltam:
Ez a szerelem, ez az, amit az élettõl szeretnék!...
Hiszen alapjában véve, milyen az igazi szerelem?!... Nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus.
Szeretni annyit jelent, hogy elfogadjuk a társunkat olyannak, amilyen éppen most, vagy amilyen lesz a jövõben.
Nem feltétlenül azok a boldog és kiteljesedett személyek, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok,
akik a legjobbat tudják kihozni mindabból, amijük van'.