KERESTEM - RÁM TALÁLT

Szerzõ: Szilágyi Révész József

Szilágyi Révész József:
KERESTEM - RÁM TALÁLT

Gimnazista koromra datálom, hogy komolyan keresni kezdtem emberi példaképet, a korábbi magyar forradalmárok helyett, aki még többet jelenthet majd nekem. Abban az idõben vált híressé Martin Luther King, afrikai származású, amerikai lelkipásztor. Elolvastam egy róla szóló könyvet, és nagyon megtetszett az élete, sajátságos erõszakmentes polgárjogi harca. Még egy versben is megemlékeztem róla:

Martin Luther King

Leteszem a fegyvert, az erõszakot,
levetem a harci orgiát:
legenda nélkül is hõs vagyok.

Halkan lépdelek mögötted...
Harcunktól megbékél a világ,
ha megnyitunk átkos öklöket.

Napot csókolunk fekete égre,
nagy napot, lelkesen.

Diktatúra helyett nem
diktatúra kell, hanem béke.

A könyvbõl azt is megtudtam, hogy egyik nagy emberi példaképe Mahatma Gandhi volt. No, ez újra felkeltette az érdeklõdésemet, ki lehet ez a nagy példakép: sikerült õróla is szereznem egy könyvet, azt is elolvastam, nagy érdeklõdéssel.
Megtudtam, hogy Gandhi példaképe - Jézus volt.
Jézus Krisztus.
Zárult a kör.
Hívõ családban nõttem fel, elindultam emberi példaképeket keresni, és kiderült, hogy akiknek a gondolkodása és élete megragadott, azoknak Jézus volt a példaképük.
Úgy jártam, mint a példázatbeli két szerzetes, akikrõl Görög Tibor: Csendes szobák - nyitott ablakok címû könyvében olvashatunk:

'Régi történet szól arról, hogy két szerzetes csodás ígéretet talált egy pergamen lapon.
E szerint a világ ezer útjának végén van egy ajtó, ahol összeér a menny és a föld.
Aki ezen az ajtón bekopogtat, az elõtt megnyílik, s küszöbén átlépve meglátja az Istent.
A két szerzetes hosszú szabadságot kért. Elhagyták a kolostort, s útnak indultak,
hogy megkeressék azt az ajtót. Bejárták a világ ezer útját. Találkoztak ezer kísértéssel,
tengernyi szenvedésen vergõdtek át. Megöregedtek és elfáradtak ugyan,
de Isten közeli látásának vágya fiatalos tûzzel vitte õket egyre tovább.
Egy napon célhoz értek. Ott volt az ajtó, ahogy a régi írás ígérte.
Ott a küszöb, s azon túl... - majd Isten. A várva várt pillanat itt volt, az ajtó megnyílt,
szemüket behunyták, úgy lépték át meghatottan a küszöböt.
Amikor kinyílt ismét szemük - kolostorukban találták magukat.
Ugyanott, ahonnan sok évvel azelõtt csodavárón elindultak.
Asztalukon a nyitott Biblia feküdt, kint megszólalt a harang reggeli imára és a napi munkára...'

Hamarosan elérkezett az az idõ is, amikor Jézus rám talált. Megszólított. Nem tudtam nemet mondani. Azóta sem tudok, csak újra és újra igent mondani Neki.
...És megváltozott az életem. Már nem érzem magányosnak magam, hanem olyan boldog embernek, aki senkivel nem cserélne.
Úr Jézus Krisztus. Nem tudok jobbat.
Befejezésül még két kis vers Õróla:

Szenvedés

Elvették ruháját. Úgy, mint Bárány,
tûrte. Vére folyik majd, fázni fog,
szája kiszárad. Száz seb a hátán.
Ziháló bordái: ég-föld közt grádicsok.


Vallomás

Példaképet kerestem. Nem volt jobb
Tenálad. Most már nem csalódom.
Újra régi Könyvedben lapozok.
Mert célba visz, jó itt hajódon.