KINCS A SZEMÉTBEN

Szerzõ: Guti Tünde

KINCS A SZEMÉTBENHûvös volt az este. A kusza hajú, borostás hajléktalan fázósan húzta össze kopott kabátját. Gyomra hangosankorgott. A szemétkupac közepén tétován álldogálva megpillantott egy apró kis csillogást. Elõbb figyelemre semméltatta. Ám az ételmaradékok és egyéb használati tárgyak után kutatva észrevette, hogy nem a lenyugvó nap fénye játszik holmi üvegtörmeléken. Közelebb hajolt és a szeme nagyra tágult. Egy összegyûrt meghívó épen maradt királyi pecsétje villant fel a penészes, piszkos, kidobott kacatok között. Gyorsan felemelte méltatlan helyérõl, olajfoltos nadrágján óvatosan kisimította, majd kissé hiányos tudásával izgatottan betûzni kezdte:

'Meghívó királyi vacsorára!

Belépés ingyenes, alkalomhoz illõ öltözetben!

Idõpont: december 24. este 8 óra '

Emberünknek még a szája is tátva maradt. -Ilyet kidobni! - dörmögte maga elé, aztán saját hangján is csodálkozva felkiáltott.

-De hiszen ez ma van! - Szíve a torkában dobogott, halántéka lüktetett. Fejében kavarogtak a gondolatok, szomorúan végig nézett magán, majd hosszas vívódás után eldöntötte: - Elmegyek! - S lassan elindult . Tétova léptekkel haladt utcáról utcára, kezében a gyûrött lap, lelkében félelem. Bizonytalanul, szemlesütve nézte a járókelõket. Sokan messzire elkerülték, jól érthetõ pillantással adva tudtára, hogy nemkívánatos személy a környéken. Az emberek nem akartak szóba állni vele, amikor a meghívón szereplõ helyszín felõl érdeklõdött. Már teljesen besötétedett, s õ csak ment, bár egyre fáradtabban.

Végül odaért a csodálatos parkkal körülvett királyi palota kapujához. Torka elszorult, remegõ kézzel nyújtotta az ajtónállóknak a meghívót. Azok rámosolyogtak, amikor meglátták kezében a törõdött papírt. Kedvesen behívták és elvezették egy belsõ helyiségbe, ahol megfürdették, megborotválták, tiszta ruhát adtak rá. A nagy tükörben alig ismert magára! Izgatottan hajolt a függöny mögé, ahonnan vidám beszélgetés szûrõdött ki. S ekkor felcsendült a gyönyörû zene! A király megérkezett! Szeretetteljes pillantással nézett végig a vendégseregen. Itt mindenki egyformán boldog volt, egyformán a meghívottak közé tartozott. Itt mindenki otthonra talált.

TE MIT TETTÉL A MEGHÍVÓDDAL?

2008. Guti Tünde