FELSZABADÍTÁS

Szerzõ: Guti Tünde

FELSZABADÍTÁS

Sírnak, nyögnek, görnyedeznek,
sóhajtoznak és szenvednek
a viharban lesújtottak,
háborúban elnyomottak.

Szeme fénye kialszik már,
terhe alatt roskadva jár,
fogoly, akit bilincsbe vert,
s harcban ellenség letepert.

Sötét éjben éles sugár,
bástyán áttör, kaput kitár,
érkezik a mentõ sereg,
poklok mélye reszket, remeg.

Ércajtókat tör a király,
fénye elõl fut a homály,
zászló lobog, szelíden leng,
az Úr szava messzire zeng.

Népe most már szabad újra,
boldogan indul az útra,
felöltözve harc-ruhába,
nem volt semmi sem hiába!


2010. május 18. Guti Tünde