KEZDET… CÉL.

Szerzõ: Bernáth Zoltán Tamás

Én Istenem, Tehozzád száll énekem,
Te hallgatod Meg az imám. kérésem.
Dicsõítlek, magasztallak Atyám, Istenem:
Rám találtál e-világi sötétben.

Erõs kézzel emeltél ki a sárból,
Megváltottál, kihoztál a halálból.
Bûneimrõl nem emlékezel meg sohasem;
Legyen a Te neved áldott örökre.

Jézusom csak Te tudod, hogy ki voltam:
Vaksötétben tévelyegtem, tobzódtam,
Nem volt bennem szeretet csak ádáz gyûlölet;
A Te neved, a szívemben fénnyé lett.

Hálás szívvel örvendezem elõtted,
Éjjel-nappal áldom a Szent nevedet
Igéd fénye világítja az én utamat;
Hull az esõ, hull az Isteni harmat.

Jézusom új-létre hoztál engemet,
Szent Szellemed töltötte be szívemet,
Irányt mutatsz a hazatérésemnek útján,
Vár az Atyám, vár az égi-koronám.


Bakonyszentlászló, 1989. 04. 21.

Dallam: Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út…