SZORONGÁS

Szerzõ: Dévényi Erika

Szorongok, aggódom, félek
De miért, hát ki árthat nekem
Jézus Krisztus bennem él, megerõsít engem
Isten óvó tekintete minden lépésemen

Jönnek a gonoszok, gúzsba kötnek engem
Hitemmel eltépem minden kötelékem
Istennel én mindig túlerõben vagyok
Angyalok szárnyán szabadon szárnyalok

Bûneimtõl hitem által megszabadulok
A gonosszal szemben nyugodt szívvel állok
Kísérthet, hívhat, de én nem hallom szavát
Az Úr szeretete véd, a rossz hiába kiált

Elárad bennem a szeretet szava
Nem fér hozzá a gonosz gondolata
Áldom az Urat a szabadításért
Szüntelen dolgozom Jézus hatalmáért.