GYÕZELEM!

Szerzõ: Pecznyík Pál

Gyõzelem: ha már nem,
világ szerint járok,
büszkeségbõl, gõgbõl,
alázatra váltok.
Gyõzelem: ha ütnek,
már nem ütök vissza,
megváltott szívemben,
nincs már dühös szikra.
Gyõzelem: ha testi
vágyak, nem kísértnek,
bár szépnek látszanak,
múló semmiségek.
Gyõzelem: ha Jézus
lábnyomában járok,
keskeny úton nyílnak,
a legszebb virágok.
Gyõzelem: ha gyõzök
ó emberem felett,
ha új életemben,
bûn, nem kaphat helyet.
Gyõzelem: ha térdet
hajtok Isten elõtt,
akitõl naponta
kapok lelki erõt.
Gyõzelem: ha világ,
már nincs rám hatással,
boldogan járhatok,
hívõ lelki társsal.
Gyõzelem: ha földön,
végig hitben élek,
bûnöket legyõzve,
menny honába érek!
Ám a gyõzelmes Úr
mindig, Jézus bennem,
ezért, amíg élek,
dicsõségét zengem!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. II. 10.