AZ ÍRÁS

Szerzõ: Vékey Tamás

Vékey Tamás: AZ ÍRÁS

Az Írás,
mit a könyvek-könyvébõl
olvastam,
nem hagyott nyugodni.
Áldozati tûzzé,
áldozati lánggá
kezdtem fellobogni,
ahogy az Ige
a lélekben,
ahogy az Atya igéretei
a mi Urunkban,
az áldott Krisztusban.