SZENTLÉLEK ÜNNEPÉN

Szerzõ: Makra Ildikó

Jöjj, Szentlélek! Gyúljanak fények,
mert sötétben félek.
Világosság áradjon szét Általad.
Legyek élõ vízzel telt patak.
Legyek gyümölcsöt termõ fa,
mi nem szárad ki soha.
Legyek telt szem a kalászban,
mi enyhíti az éhséget.
Legyek tiszta tükör,
mi tükrözi szépséged.
Legyek tûz, mi melegít
és éget, ha kell.
Legyek dúsan termõ fürt,
mit víg gazda szüretel.
Legyek ibolya, rózsa, szarkaláb,
örömére mindannak, aki lát.
Legyek büszke bércen magasló vár,
mi minden támadásnak ellenáll.
Legyek felhõk fölött szárnyaló madár,
kit fiókája, s fészke hazavár.
Legyek felhõ, mi öntözi a földet,
s termõvé tesz mindent, ami éltet.
Legyek pusztulás helyett élet.
Legyek ablak, mi átengedi a fényt,
legyek ember, ki tisztel
minden teremtményt.
Legyek, kiben öröme telik az Atyának.
Szentlélek ünnepén tiszta
öröme töltse be a házat.