TELJETEK MEG LÉLEKKEL!

Szerzõ: Bácsi Sándor

Bácsi Sándor:
TELJETEK MEG LÉLEKKEL!
(Efézus 5:18-20)

Az Ember - embermód - törekszik
Áttörni por-léte határán.
Ki szeszek-adta mámorába
Fojtja búját, vagy mákonyokkal
Indul szédítõ 'utazásra'.

Vagy pusztító, torz ideákba
Tévedten tör a hatalomra
Fegyver, vagy szó kétes élével.
S szellem-nyûgözte révüléssel
Tör a 'megvilágosodásra'.

NE TEDD! INT AZ IGE ADÓJA.

Mert küldetésed van! A Lélek
Elindít, visz nagy távlatokba
Ívelõn: ajkadról dicséret
Zendül, zeng-zeng szent ének hangja.
Már egész lényedet betölti.

Ez égi érzet már, nem földi:
Felemel, és eltölt a hála,
Megtanít szívedbõl örülni,
Hiszen Atyánknak oltalmába
Helyezheted az életed!

Ünnep van! Kiárad a Lélek!
Megmozdít, áraszt szent tüzet:
Tüzétõl minden izzik, éled,
Betölt sok üres életet,
Hogy hasznos és áldott legyen.