SEMMIT SEM TUDNAK TENNI ELLENE!

Szerzõ: Bácsi Sándor

Bácsi Sándor:
SEMMIT SEM TUDNAK TENNI ELLENE!

('Tanítványai elõször nem értették mindezeket.')

Semmit sem tudtak tenni ellene!
Mert bizony Õ a halál megrontója;
Mert bizony Õ a bûnös megváltója.
Létkorszakokon át fénylik neve.

Szamárcsikón ül. Nem harcok királya.
Jön gyõztesen! Lelkesült sokaság
Özönlik, leng kezükben pálmaág:
Békét hoz Õ! Ujjongj Sion leánya!

Azóta is... Õ milliók reménye,
Kiket nyûgöz a halál-rettenet.
Ad: Utat, Igazságot, Életet.

...És felragyog a Krisztus dicsõsége!
Közöny, gonoszság mérkõzhet Vele:
Semmit sem tudnak tenni ellene!