NE FÉLJ!

Szerzõ: Pecznyík Pál

Ne félj drága lélek
ha már az Úré vagy,
derûben, borúban,
Õ téged el nem hagy!

Õ, ki drága Fiát
feláldozta érted,
ne gondolna reád,
ne védene téged?!

Azért nem látod Õt,
mert benned él, jár itt,
míg feljutsz a mennybe,
hová lelked áhít.

Ne félj, hamar átjutsz,
a bûn – viharzónán,
s meglátod Atyádat,
dicsõséges trónján!

Oda az ellenség
keze, el nem érhet,
el nem veheti õ,
örömöd, békédet.

Ne félj, az új honban,
örök fényben állhatsz,
Atyád színe elõtt,
hófehérben járhatsz.

Pecznyík Pál
Piliscsaba
2009. VII. 7.