ÁBRAHÁM HITE ISTENBE

Szerzõ: Bódis Erna Gizella

Ábrahámnak Isten kipróbálta hitét
áldozatul kérte egyetlen gyermekét.
Felszedelözködött tehát Ábrahám az utra,
hogy mit Isten kért tölle,neki odaadja.

Felmálházta szamarát s vele két szolgáját,
Izsákot,kést,tüzet s az oltárra való fát.
Nem tagadta meg Istennek kérését,
áldozatra szánta egyetlen gyermekét.

Amikor már a hegy lábához értek,
szolgáinak tartott eképpen beszédet:
itt üljetek le,s várjatok amig megjövünk
erre a nagy hegyre imádkozni megyünk.

Fogta hát a fát,s Izsák hátára rakta,
mint áldozat,ö vigye az oltárra.
Ábrahám pedig a kést s a tüzet vitte,
nagy fájdalommal volt megtelve a szive.

Ahogy lassan az uton ballagtak,
Izsáknak a száját elhagyták e szavak:
van fa,kés és tüz is de az áldozat hol van?
Isten arról is gondoskodik fiam.

Nem mondta meg neki hogy ö lessz az áldozat,
ö lessz akit Isten áldozatnak akart.
Amikor felértek és készen lett az oltár
megkötözte Izsákot és rátette mint bárányt.

Felemelte a kést és már majdnem levágta,
mikor Isten angyala kiálta reája:
Ábrahám!álj meg,ne bántsd a gyermeket,
Isten látja hogy öt mennyire szereted.

Milyen nagy benned Isten iránti hited,
ha Ö azt kéri, feláldozod a gyermeked.
Áldozatról is Isten gondoskodott
Egy bokornál fenakadva,meglátott egy kost.

Azt áldozta Ábrahám égö áldozatul
Istennek angyala,megszólalt ujból:
Ábrahám!Isten hited iránta méltányolja,
látja hogy kész vagy érte bármij áldozatra.

Isten azt mondja:gazdagon megáldalak,
utódaidat én megsokasitom mint tenger homokja megszaporitom
utódod,birtokolni fogja ellensége kapuját.
Utódod által a föld valamenyi népe nyer áldást.

Ebböl azt a tanulságot levonhatjuk:
hogy Isten bármit kér,Neki odaadjuk..
Ö megis hagyhatja,de el is veheti,
s áldásával halmoz el aki megérdemli,
mert Ö hatalmas és mindent megtehet
kegyelmet adhat,de épp ugy elvehet.