A BIRÓ ELÖTT

Szerzõ: Bódis Erna Gizella

A tárgyaló terem zsufolásig telve,
sok bünös ember vár az itéletre.
Megjelenik a Biró,aktákkal kezében
helyet foglal szépen a birói székben.

Nyitja az aktákat,nézi lapozgatja,
bünös!halál reá!koppant az asztalra.
Állok énis remegve,várok a soromra,
és éppen az én aktám kerül most a sorra.

Kinyitja,reám néz,olvassa büneim,
sok idöbe telik mig el olvassa mind.
Lopott,csalt,hazudott,a sátánt szolgálta,a törvényeimet lábával taposta,

Az itélet halál!nincsen rá mentsége,
vessétek bele a pokol tüzébe!
Már majdnem megfognak hogy tüzbe vessenek
amikor felál a védö Ügyvédem.

Bünös,elismerem,halált érdemelne,
de a bün dijját én,már lefizettem érte!
Igazolni tudom,rajtam a pecsétje:
kezemen,lábamon itt a szegek helye.

Felmentését kérem eme vádak alól,
érte én szenvedtem helyettes áldozatul.
TISZTELT BIRÓ UR:a MINDESÉG URA
E lélek általam már meg van tisztulva!

A Biró halgatja a védö beszédet
nézi Ügyvédemen a sok-sok sebhelyet.
A vádlottat felmentem,igaznak nyilvánitom,
nem találok bünt benne,a pert ezennel lezárom.

Én meg csak állok,fel nem foghatom,
hogy huzhat értem valaki ily nagy áldozatot?
Érdemtelen vagyok,halált érdemelnék,
de van Megváltóm Ki meghalt büneimért!

Fogadd el te is az Ur Jézus kegyelmét,
érted is áldozta az Ö drága vérét,
érted is alázták,csufolták,megverték,
érted is a Golgotán lefizette a bért.

Nállad is kopogtat,ne vesd meg irgalmát,
fogadd a szivedbe Istennek Szent Fiát!
Fogadd szeretetét és oly áldott kegyelmét
mert az idö lejár,ne vesd meg Szent nevét