ISTEN ÉLETRE VÁLTOTTA

Szerzõ: Pecznyík Pál

Isten saját képmására
alkotta egykor az embert,
rövid földi lakhelyéül,
ültetett egy csodás kertet.
Éden, Isten tulajdona,
Ádámra okkal bízta azt,
ne csak gyönyörködjön benne,
mûvelje és õrizze azt!
Ádámnak társat is adott,
ne éljen árván egyedül,
legyen néki segítõje,
ha rá, sok munka nehezül.
Édenben sok gyümölcsfa volt,
közepén az élet fája,
de ott volt a tiltott fa is,
jó és gonosz tudás fája.
Isten figyelmeztetése,
idõben hangzott feléjük,
tiltott fának a gyümölcse,
halált leheli beléjük.
Éva – tiltás ellenére –
gyümölcsöt tépett a fáról,
hamar megfeledkezett õ,
Istene tiltó szaváról!
Így váltak õk bûn-rabokká,
ártatlan lelkû gyermekek,
engedetlenségük miatt,
nyomban meghaltak lelkileg!

Isten nem hagyta annyiban,
ezt a halálos kudarcot,
Fia, gyõztesen vívta meg,
sátánnal a véres harcot!
Bûnre csábult ember újra,
Isten gyermekévé válhat,
Jézussal az új világban,
örök fényben élhet, járhat.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. VIII. 3.