MEGNYUGVÁS

Sántha Károly

Nem hágy el a jóságos Isten,
Bízzál Õbenne holtodig!
Ha senki sincs, aki segítsen,
Õ áld, vigasztal, boldogit.
Elhagyhat az egész világ -
Õ nem hágy el, gondja van rád.

Az Õ szent akarata nélkül,
Hidd, semmi sem történhetik.
Madárka a ház fedelérõl
Tudta nélkül le nem esik.
Tudja fejünk hajszálait,
Óh, kössön Õhozzá a hit!

Ha napod beborulni látod,
És könnyel sózod kenyered,
Ha oda van már szép világod,
Az Isten akkor is szeret.
Földet esõ termékenyít, -
Szívet, ha hullnak könnyeid.

És kiderül, a lég megenyhül,
Színes szivárvány felragyog,
És lejönnek hozzád a mennybõl
A vigasztaló angyalok:
A béke, megnyugvás, remény,
S virág nyílt a tövis helyén.

Szívedben is a hit virága:
Hálaimádság fakadoz,
S míg belekezdesz az imába,
S érzed, hogy ajkad akadoz:
Az Isten lát és hall tégedet,
S megáldja rebegésedet!

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 16 326 107