EGY DOMB A TÁVOLBAN

Ott áll egy domb a távolban,
Ott, ahol véres lett a föld.
Kereszten függött Istenünk,
Azért halt meg, hogy élhessünk.
Kérlek, érsd meg végre,
Tudd meg hogy érted volt,
Hidd el újra kezdhetnénd.

Nem tudjuk fel sem foghatjuk.
Hogy értünk szenvedett az Úr.
Gyalázták, megverték Õt.
Megkínozták a megmentõt.
Kérlek értsd meg végre,
Tudd meg hogy érted volt,
Hidd el újra kezdhetnéd.

(Van egy domb a távolban,
 a hely ahol Jézus meghalt.
 a biblia beszámol arról,
 hogy Jézus katonák kiséretében,
 saját keresztjét hordozva,
 ment a Koponyák hegyére,
 ahol megfeszitették Õt.
 A kereszt tövében  
 sokan kigúnyolták.
 mialatt mások látták 
 azt a borzalmat,
 ahogy Jézus remegõ 
 hanggal felkiáltott:
"Atyám a kezedbe teszem a lelkemet!"
 miután ezt mondta, meghalt.)

Sok volt a bûn és sok a szenny
Amely csak így tünhetett el.
Ma újra hív és vár a menny.
Hogy beléphess csak hinned kell!
Kérlek értsd meg végre.
Tudd meg hogy érted volt.
Hidd el újra kezdhetnéd

(Egy József nevû férfi 
Vette le Jézust a keresztrõl.
Lepedõbe csavarta 
És egy sírba helyezte.
Három nappal késõbb
Asszonyok jöttek galileából.
Oda ahol jézus testét õrizték.
Egy angyal jelent meg nekik,
És azt mondta:
-nincs itt, feltámadt!
Késõbb Jézus megjelent követõinek
És azt mondta:
-mert meg van írva:
Hogy szenvednem kell,
De feltámadok a halálból.
És ez szíveket és életeket
Változtat meg.
És a bûnök bocsánata 
Hírdettetik az én nevemben,
Minden nemzetnek.

Ott áll egy domb a távolban.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 20 795 822