HOL LAKIK ISTEN?

Szerzõ: Einar Lyngar

- Hol lakik Isten? - kérdezte egyszer a tanító a gyermekektõl.
Különbözõ válaszokat kapott. Ilyeneket: A mennyben, a szívünkben, a templomban...
Az egyik kis jelentkezõ pedig ezt mondta:
- Isten az alsóvárosban, a keresztutca baloldalán a sarokház mellett lakik.
Lett erre nagy kacagás.
Ám a tanító jól ismerte a fiút, és ezért barátságosan megkérdezte tõle:
- Hogyan érted ezt, kisfiam?
A legényke komoly válasza ez volt:
- Vasárnap édesapámmal sétáltunk. Amikor ahhoz a házhoz értünk, azt mondta édesapám: 'Itt egy cipészmester lakik nyolc gyermekkel, öreg vak apjával és béna nénikéjével. Szegények, de nagyon szeretik egymást. Imádkoznak Istenhez, szorgalmasan dolgoznak és elégedettek is. Velük lakik az Isten.'

Most már egy gyerek sem nevetett.
- Igazad van, fiacskám - szólt a tanító -. Isten ott lakik az alsóvárosban, a keresztutca baloldalán a sarokház mellett. ...De nemcsak ott...

- - - - - - - - - - - - - -
(Vetés és Aratás 11/5)

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 935 607