NE FÉLJ

Szerzõ: Pecznyík Pál

Ne félj: Ézsaiás. 43, 1.
Kedves hallgatóim: Urunk hozzánk szóló üzenetét, Ézsaiás próféta könyvébõl olvasom, a 43-ik fejezet elsõ versét: ”És most, óh Jákob, így szól az Úr, a te Teremtõd, és a te Alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Egy jól ismert Bibliai verset olvastam fel. A Biblia azonban egy olyan csodálatos könyv, melyben az olvasó, mindig talál valami új üzenetet, amire rácsodálkozhat. Nos, ez az igevers, hasonlítható egy olyan szép díszes, ajándékcsomaghoz, melybe Isten 4 drága ajándékot helyezett el, gyermekei számára. Vegyük most sorra, ezt a 4 ajándékot: az elsõ, „Ne félj!” Ez a bátorító szó ma, olyan világban és olyan légkörben hangzik el, melyben az emberek szíve, telve van félelemmel és rettegéssel, a jövõt illetõen. Sok országban, sok városban, sötétedés után már sokan, az utcára se mernek kilépni, a rájuk leselkedõ veszedelmek miatt. Amikor az éj leple alatt, garázdálkodók, járó – kelõ embereket támadnak meg. Nem egy esetben, anyanyelvük használata miatt. De nem egyszer, rablás szándékával is. És ha Isten gyermekei nem kerülnek ilyen veszélyes helyzetbe, az csak, Isten irántuk való kegyelme, és óvó szeretete. Ilyen esetekben tapasztalja meg Isten gyermeke, hogy nem ok nélkül szerepel a Bibliában: ez a drága biztató szó: „Ne félj!” Sajnos, a félelmet, õs szüleinktõl örököltük. Kiknek engedetlenségük miatt kellett eljutniuk, a félelem megismerésére. Az ember, már gyermekkorában megismerkedik, a félelem fogalmával. Különösen akkor, ha valami rosszat visz végbe, olyankor, betölti szívét a szüleitõl való félelem, a rá váró fenyítés miatt, amely jogos is. Nos, ugyan így, a mi félelmünk is hasonló ehhez, mivel mi is, számíthatunk mennyei Atyánk jogos fenyítésére. Hála, hogy olyan szeretõszívû Atyánk van, akinek egyik kezében ugyan ott van a fenyítõ pálca, de a másik kezével, gyengéden meg simogat minket, és ha õszintén megvalljuk elõtte bûneinket, akkor Õ bízatóan szól hozzánk igéjébõl: „Ne félj!” Urunk második ajándéka: „Megváltottalak” Óriási jelentõsége van, ennek az egyetlen szónak is. Mely átfogja Jézus Krisztus egész földi váltságmûvét! Bölcsõtõl a kereszthalálig! Isten az Õ dicsõítésére teremtett minket. Ártatlanságban és bûntelenségben. Hát akkor miért kellett megváltani, kiváltani minket? A válasz: rövid és egyszerû: azért, mert vétkeztünk Atyánk ellen, már az édenkertben! Mint a Sátán által félrevezetett és becsapott emberek. Atyánk igaz szava helyett, a Sátán csábító szavára hallgattunk, és így az õ rabszolgái lettünk. Nos, mennyei Atyánk, ebbõl a halálos rabszolgaságból váltott ki bennünket, a legnagyobb áldozat árán, Szerelmes Fiának vére és élete árán! Ilyen drága ajándékot, Istenen kívül, senki sem adhatna nékünk. És mivel ajándék, megfizethetetlen és kegyelembõl, hit által lehet a mienk.
A harmadik ajándék: „Neveden hívtalak” Isten, nevet adott minden gyermekének, illetve, minden embernek. A Biblia tele van emberi nevek sokaságával. Isten mindenkit nevén szólít meg. Õ, aki a csillagokat is nevükön szólítja, mennyivel inkább az õ képmására teremtett embert? Urunk nevünkön szólít meg, és hív magához minket, mennyei országába. Negyedik ajándék: „Enyém vagy”. Jogos Istennek ez a kijelentése, megváltott gyermekei felé. Övéi vagyunk, drága Fiának vére és élete árán! Ilyen mérhetetlen áldozatot –bûnös emberért– Istenen kívül, senki sem hozott! Bevezetõben már említettem, a díszes kiállítású ajándékcsomagot. Nos, Isten részérõl, ez a díszes ajándékcsomag, a Biblia. Melybe Isten szeretõ szíve, bele helyezte, a minden korban élõ gyermekei számára, drága lelki ajándékait, mégpedig, névre szólóan. Hála legyen mennyei Atyánknak, aki ezen az estén is, nagy szeretettel nyújtja felénk, lelki ajándékait, a felolvasott drága igeversben. És mivel az, ajándék, sem kiérdemelni, sem megfizetni, nem lehet! Mert ha lehetséges volna, akkor ez az ajándék: azonnal elvesztené ajándék mivoltát. Legyünk hát hálásak, mennyei Atyánknak, ezekért az ingyen felkínált ajándékaiért. Hiszen ezek képezik üdvösségünket, örök életünket, mely már itt a földön kezdõdött, és folytatódni fog odaát, örökké.

Ámen.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 935 077