SZERESD ELLENSÉGEDET

Szerzõ: Kispál Csilla

Szeresd ellenséged

Egy afrikai kisfalut megtámadott egy ellenséges törzs. Mindenkit megöltek, sokakat meg is ettek. Egy falusi kifiú azonban épp bogyókat és magvakat szedett az erdõben. Õ elkerülte a vérengzést. Amint hazajött, megpillantotta a szörnyû pusztítást és elájult. Mikor magához tért, egy német baptista gyülekezeti házban volt. A helyi lelkész családja befogadta. Náluk nevelkedett szeretetben, igazságban, hitben. Néhány év múlva az Úr Németországba szólította a családfõt szolgálatra. A család is vele ment. A fogadott gyermek ott végezte iskoláit, a Teológiai Fõiskolát is. Színesbõrû létére lelkész lett Németországban. Szolgált mindenki felé nemre, korra, bõrszínre való tekintet nélkül. Az Úr nagyon szerette. A hívõk is. Egy alkalommal egyikük ajándékot hozott neki missziós útjáról egy afrikai országból.
- Pásztor, én tudom, hogy ez az ország a szülõfölded. Azt is tudom, hogy fájdalmas emlékeid vannak onnan, de tudom, szereted az ottaniakat. Hoztam neked egy dicsõítõ cd-t, amin õk énekelnek.
A pásztor ránézett és bólintott.
- Tedd csak be a lejátszóba. Számomra minden szó, minden hang áldás, ami az Urat dicsõíti. A testvér félénken teljesítette a kérést.
Majd felhangzott a telt, többszólamú afrikai bennszülött kórus. Ritmikus volt és magával ragadó, mint minden afrikai zene. A színesbõrû pásztor levette fémkeretes szemüvegét és elérzékenyülve törölgette a könnyeit.
- Tudod, ez komoly imaválasz. - fordult a testvér felé. - Harminc éve szüntelenül imádkoztam ezért...
A cd-n az a törzs énekelt tiszta, csengõ hangon, amely több, mint harminc éve megölte a szülõfaluja népét.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 009 928