APA-VÁRÓ

Jékely Zoltán

Kapuban állva, kisfiu, mezítláb,
piszkál lábujjal százlábut, gilisztát;
hosszan bámul pókhálót, hangyajárást,
hogy könnyebbé bûvölje azt a várást…

És végre csengõ, áldott kis-harangszó,
megváltón s meg-megszázszorozva hangzó,
hogy elfeledkezik minden bajáról!
Mert a Kollégjum kapuja kitárul,

s az utca végén, fölnyesett, nyakigláb
akácok alján ott-terem, akit várt,
és jön-jön, hosszú léptekkel sietve,
hóna alatt száz dolgozat-füzettel.

Olyan nagy már, az árnyékból kibomlón,
mint egy órjás, tán õ maga a templom;
elõl keskenyre gyûrt vadászkalapja
magasabb, mint a nagy torony sisakja –

És elborítja, mint valami felleg:
mily pöttöm õ roppant alakja mellett!
S most lehajol s félkarral ölbekapja:
mint az Isten, olyan erõs az Apja.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 26 278 607