HALÁL ELÕTT, HALÁL UTÁN!

Pecznyík Pál

Sátán által elcsábított,
bûnben élõ emberek,
felétek, Isten szerelme
mélyebb, mint a tengerek!
Szent Fiában: Õ maga jött
érettetek a földre,
biztonságban lehessetek,
mint gyermek, anyaölbe.
Ilyen csodás biztonságra,
miért nincsen vágyatok?
Gondoljátok: nyugalmat ad,
rövid síri álmotok?
De az, Sátán hazugsága,
hogy életetek véges,
bár halált nem kerüli el
király, koldus, se béres.
Halál elõtt, vannak rangok,
hírnevek sokasága,
de mind, csak sírig érvényes,
s ítélet jön utána!
Legtöbb ember, oly könnyelmû,
hogy azzal nem is számol,
mi lesz vele, ha egy napon,
kilép a test-ruhából!
Halál elõtt, választhatunk,
ám halálunk után nem?
Ki jól választ, otthona lesz,
mennyei Jeruzsálem!
Ki meg rosszul választja meg,
lelke örök otthonát,
lelkiismerete fogja
vádolni õt, odaát!
Üdvöt választhatott volna,
de nem törõdött vele,
így a kárhozat honában
telik, örök élete.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. I. 18.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 26 979 121