HÁLÁVAL ÁLDOZZÁL AZ ISTENNEK

Lengyel Zoltán

Hálával áldozzál az Istennek.
Teljesítsd a felségesnek fogadásaidat.

Higgy, bízz Atyánkban
Hisz ígéretet tett.

Szólott hozzánk e szavakkal:

És hívj segítségül engem a nyomorúság
idején, én megszabadítlak téged és te
Dicsõítesz engem.

Higgy, bízz Atyánkban
Hisz ígéretet tett.

Szólott hozzánk e szavakkal:

Aki pedig hallgat engem, lakozik
Bátorságosan és csendes lesz a gonosznak félelmétõl.

Higgy testvér, ne félj a gonosz, legyõzetett.
Jézus keresztre ment érted, meg halt majd feltámadott
Legyõzte a gonoszság urát nincs mitõl félned.
Hisz gyõztes lettél vele mindenek felett.

Építsd szíved, gyökerezzen benned az élõ ige:

Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít.

Jézus mondja:

Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled.

Hidd el testvérem el nem hagy téged mindig veled,
Szeret a Király téged.

Építsd szíved, gyökerezzen benned az élõ ige:

Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

Építsd szíved, gyökerezzen benned az élõ ige:

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok;
Zörgessetek és megnyittatik néktek.

Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és zörgetõnek megnyittatik.
Építsd szíved, gyökerezzen benned az élõ ige:

Az én pajzsom az Istennél van, aki
Megszabadítja az igaz az igaz szívûeket.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 25 147 666