HÚSVÉTI ÖRÖM

Moldován Vilmos

Elhengerítve már a sziklatömb,
kitárva tátong már a sziklabolt.
Ujjongva hirdeti a menny s a föld:
Halleluja, az Úr feltámadott!

És hirdetik az elsõ szemtanuk,
hogy újra él a drága Messiás,
ezzel telik meg szívük és szavuk,
mert nem érdekli õket semmi más.

E szent öröm bennünk is gyõzze le
a félelembe bujt önérdeket,
szívünk az élõ Krisztus töltse be
bátor szólással gyávaság helyett!

Bizonyságul, hogy teste nem halott,
vigyük ma is mindnyájan szerteszét,
hogy halálával életet adott,
s hogy feltámasztja minden gyermekét!

Bizonyságul éljük ez örömöt,
s a most is élõ Krisztus életét,
Ki, mint a fán kínhalál elõtt,
Most is kitárja értünk szent kezét.

És mondjuk el: a földre értünk jött,
értünk halt meg, s fel értünk támadott,
fogadjuk h át ma még a szívünkbe Õt,
nyíljék meg már e büszke sziklabolt!

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 26 304 166