ISTEN NÉPE!

Pecznyík Pál

Jézust követõ testvérek,
nagy gyõzelmét hirdessétek!
Megalkuvást Õ, nem ismer,
nem ember Õ, hanem Isten!
Bûnöst szán, ha elé viszik,
ám a bûnnel, nem alkuszik!
Bûnös, kegyelmet kap nála,
ha a bûnét, meg utálja.
Bûnt is, Jézust is szeretni,
így nem lehet Õt követni!
Csak ki nincs már bûn – igába,
az léphet a nyomdokába!
Bûn nem tûri a szentséget,
miként fény, a sötétséget!
Már a Teremtés kezdetén,
sötétségtõl elvált a fény!
Sötétség a bûnök helye,
fényben annak nincsen tere.
Sátán, aki mindig ártott,
megfertõzte a világot.
Így földünk, s hitetlen népe,
pusztulásra van ítélve!
Isten most még ad kegyelmet,
a bûnbánó: üdvöt nyerhet!
Földdel együtt el ne vesszen,
az új földre, átmehessen.
Bûn, baj, abból ki lesz zárva,
a hívõ nép, fényben járva,
dicsõ Urát szemlélheti,
énekével dicsérheti.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. V. 4.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 935 401