ÖRÖMHÍR!

Pecznyík Pál

Mióta Jézust ismerem,
megváltozott az életem.
Úton, tétlenül nem állok,
az Õ lábnyomában járok.
Kezében van az életem,
Õ rendelkezik énvelem.
Ahová küld, oda megyek,
hogy Nevérõl vallást tegyek.
Szavaimmal, életemmel,
Õt dicsérõ énekemmel.
Hirdessem nagy szeretetét,
értünk áldozó életét!
Keresztfán értünk áldozott,
helyettünk Õ lett átkozott!
Kárhozatba mi ne jussunk,
átvehessük égi jussunk.
Örömhír ez, minden népnek,
minden halálra ítéltnek!
Halljátok népek, nemzetek,
elveszni, nem kell senkinek!
Néktek, egy dolgot kell tenni,
hitben: Jézus után menni!
Általa a régi helyett,
kezdhettek szebb új életet.
Az új élet, itt kezdõdik,
bûnök, azt már nem fertõzik.
Nagy öröm, így együtt lenni
Jézussal, és Vele menni,
az óhajtott szebb hazába,
megváltottak táborába!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. VI. 15.


A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 26 305 685