SZÁRAZ ÉS ÉLÕ FA!

Pecznyík Pál

Két évezred távolában,
állt egy kereszt a Golgotán!
Közelében még két kereszt,
Jézus jobb és bal oldalán.
Sztehló Gábor életében,
e keresztbe kapaszkodott,
azon függött Megváltója,
hitet, erõt, tõle kapott.
Jézus általa mentett meg,
több száz árvát, üldözöttet,
élelemmel, ruházattal
látott el, minden gyermeket.
Életét is kockáztatta,
ez a gyermekmentõ pásztor,
fenyegették õt, családját,
egyedül õ tudta, hányszor.
Ám Jézus oltalma alatt,
hajszála sem görbülhetett,
amíg gyermekeket mentett,
hozzá, halál nem érhetett!
Áldozatos szép életét,
bár külhonban fejezte be,
de már honi földben vár rá
feltámadás fény- reggele!

Megmentett árvái közül
azok, akik ma még élnek,
emlékét, szívükben õrzik,
amíg õk is, sírba térnek.

A száraz és az élõ fa
Jézus! Lelkünk dicsõ Ura!
Legyõzte a sátánt, halált,
s néki zeng a Halleluja!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. V. 26.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 26 305 804