Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

A testvéri szeretet bizonyítéka

Ha valaki köztetek eltévelyedik az igazságtól és megtéríti õt valaki, tudja meg, hogy aki bûnöst térít meg az õ tévelygõ útjáról, lelkét megmenti a haláltól és sok bûnt elfedez.
(Jakab 5, 19-20)

Aki maga megmenekült, köteles másokat is megmenteni. Különösen, ha valaki a testvéri körbõl rossz útra kerül, tegyünk meg mindent, hogy helyreigazítsuk õt. Ügyeljünk egymásra és ne mondjuk Kainnal: „Avagy õrizõje vagyok-e én az én atyámfiának?" Ha egy tévelygõ testvér megmentésén fáradozunk, az érte való komoly könyörgés a fõ dolog. „Ha valaki látja, hogy az õ atyjafia vétkezik, de nem halálos bûnnel, könyörögjön és Isten életet ad annak" (1 Ján 5, 16). János apostolnak ez a szava világosan megmutatja, hogy a mentés munkájában az imádság a legfontosabb, mert egyedül Isten tudja hazahozni az eltévedtet, mi nem vagyunk erre képesek. Mégis, mi csak akkor hagyjuk abba egy lélekért a fáradozásunkat, ha meggyõzõdtünk róla, hogy az az ember megkeményíti magát az igazsággal szemben úgy, hogy semmit sem lehet neki megmondani, sem négyszemközt, sem két-három tanú elõtt, sem az egész gyülekezet elõtt. Minden bûn halálos bûnné lehet, ha az ember elzárkózik a bûnbánat elõl. Az ilyen megtérni nem akaró embert Istenre kell bíznunk. Õ nehéz ítéletekkel mégis célhoz juthat vele. Más esetekben azonban szívbõl könyörögnünk kell a megtévedt vagy elbukott testvérért.

Aki bûnöst térít meg, az a saját lelkét menti meg a haláltól. Furcsán hangzik ez, de megegyezik Jézus Igéjével. Csak aki más lelkek megmentésén munkálkodik, menti meg a saját lelkét is. Aki másokkal nem törõdik, a saját belsõ életét is elsorvasztja. Aki mások iránt nem irgalmas, attól Isten is megvonja irgalmát (Luk 6, 36-37). Ha nem inted meg testvéredet, a te kezedbõl kéri számon Isten az õ vérét, vagyis lelkét. Csak akkor találsz új kegyelemre, ha te is a kegyelemhez vezetsz másokat. Bûneid egész sorát befedezi, ha másokat Krisztus vérének védelme alá segítesz. Sok szeretet és türelem kell ahhoz, hogy valakit visszatérítsünk a bûn útjáról, hiszen õ rendszerint azt véli, hogy neki van igaza. Félrelépése következtében látása is meghomályosodott, mert a bûn elsötétíti a lélek szemét. Egyedül a Szentlélek gyõzheti õt meg eltévelyedésérõl. Azonban hálás munka az ilyenek megmentése. Gazdag jutalma van nemcsak a megmentettre, hanem saját magunkra nézve is. Ügyeljünk hát egymásra, szálljunk síkra a testvérünkért.

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 21 528 905