Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

Isten gyermekeinek egysége

Nemcsak õérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az õ beszédükre hisznek majd énbennem.
(János 17, 20-21)

Mennyire szívén viselte a Megváltó halála elõtt az övéi egységét! Mennyire megszomorítja Õt a viszály és a vitatkozás! A hívõk egységében mutatkozik meg, hogy az Úr Jézus ereje hathatós-e bennük. A lelki élet fokmérõje és próbaköve az egyetértés. Ha az egy háztartásban élõk tartósan, szívbõl egyetértenek, ez mutatja, hogy hívõ emberek. Amikor a kegyelem teljességében állsz, könnyen túlteszed magad a nehézségeken és akadályokon. Ha szegény vagy a kegyelem dolgában, akkor a kicsiségekbe is belebotlasz, de ha olyan a békességed, mint a folyóvíz, nem könnyû megzavarni azt. Kicsi patakban minden kõ akadály, amit beledobnak és felzavarja a vizet, de a nagy folyam zavartalanul, fenségesen hömpölyög tovább, bármilyen nagy követ dobunk is hullámaiba. Aki gazdag Krisztusban, nem háborodik fel, ha hátrány éri valamiben.

A mennyei Király gyermekei a földi javakat „egy marék homoknak" tekintik. Pál kárnak és szemétnek ítélt minden mást ahhoz képest, amit Megváltójában kapott. Az elsõ szeretet idején zavartalan egység uralkodik, de ha lelki életünk elapad, nem látjuk már olyan hatalmasnak a Megváltót. Elõtérbe kerülnek a hétköznapi élet apróságai s alkalmat adnak az elégedetlenkedésre és viszálykodásra. Néha a szúnyogból elefántot csinálunk.

Az elsõ gyülekezetben eleinte mindnyájan egy szív, egy lélek voltak. Kicsit késõbb a görögök méltatlankodni kezdtek a héberek ellen, hogy özvegyeiket mellõzik a szolgálatban. Ha érzed, hogy ingerültség és rosszkedv vesz erõt rajtad, fordulj ismét a kegyelemhez. Lásd meg az isteni irgalmat és egyszeriben eltûnik elégedetlenséged. Nem leszel többé békerontó, hanem békességszerzõ. Isten gyermekeinek az egysége vonz másokat legjobban a Megváltóhoz. Bennük, róluk ismeri meg a világ, amely kételkedve és elutasítóan áll velük szemben, hogy van hatalma ennek a Jézusnak; a lehetetlent is véghezviszi. A tanítványok szeretetközössége vonzza az embereket Jézushoz. Viszálykodásukkal azonban hitelét veszti az Õ ügye és taszítótag hat a távolállókra. Milyen áldás a világnak a hívõk szeretetben való egysége és milyen súlyos azoknak a felelõssége, akik békétlenséget és hasadásokat okoznak!

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 18 987 683