Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Dicsõítsük Istent!

"Akik engem dicsõítenek, azoknak dicsõséget szerzek" (1Sám 2,30).

Életem fõ célja, viselkedésem irányítója valóban Isten dicsõítése? Ha így van, akkor Õ is "dicsõséget szerez" nekem. Esetleg az emberek egy ideig nem becsülnek, de Isten nagyon hatásos módon tisztességet szerez majd nekem. Aki kész a gyalázkodást is elhordozni, és ezt Isten akaratára figyelve teszi, az végül bizonyosan elnyeri a mennyei dicsõséget.

Éli nem dicsõítette Istent házanépe jó igazgatásával, fiai sem dicsõítették Istent szent hivatásukhoz méltó viselkedéssel. Ezért az Úr sem szerzett nekik dicsõséget, hanem elvette családjuktól a fõpapságot, és az ifjú Sámuelt tette az ország prófétájává (urává). Ha azt akarom, hogy családom Istené legyen, mindenben tisztelnem kell az Urat. Isten olykor megengedi, hogy az istentelenek élvezzék a világi dicsõséget, de azt a méltóságot, tisztességet, dicsõséget és halhatatlanságot, amely csak Tõle származik, azok számára tartja fönn, akik szent engedelmességgel csak Õt akarják dicsõíteni.

Mit tehetek ma, amivel dicsõíthetném az Urat? Dicsõségét szolgálhatom bizonyságtétellel és engedelmességgel. Dicsõíthetem vagyonommal és valamilyen konkrét szolgálattal. Csöndesedjünk el és gondoljuk meg, mivel dicsõíthetjük Õt, aki dicsõséget akar szerezni nekünk.

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 20 015 576