Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

A hit bizonyosság, nem csupán vélemény

És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia.
(János 6, 69)

Fontos kérdéseknél a bizonytalanság szorongást vált ki, a bizonyosság pedig boldoggá tesz. Hogyan jutott el Péter arra a bizonyosságra, hogy Jézus Krisztus a világnak régóta megígért Megváltója? Mindenekelõtt nem a csodák szolgáltattak alapot erre a hitbeli bizonyosságra. Azok is közremûködtek. A kánai menyegzõn történt elsõ csoda után azt olvassuk: „és hittek benne a tanítványai". Azonban a csodákban való hit mindig csak kezdeti hit. Jézus maga nem sokra tartotta ezt. „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek." Péter számára Jézus beszéde, szavai voltak a döntõk. „Örök életnek beszéde van tenálad." Belsõleg bizonyossá vált elõtte: õ az és senki más, akiben egész üdvösségünk el van rejtve. Péternek és apostol-társainak ez azt jelentette: „Kihez mehetnénk?" Az õ beszéde által nyertünk új életet; többé nem távolodhatunk el tõle, különben elveszítjük életünket, belsõleg meghalunk, visszasüllyedünk ismét a szellemi halál állapotába. Aki ilyen kapcsolatban van az Úr Jézussal, lehet, hogy egy idõre eltávolodik tõle, de elszakadni többé nem tud. Újra és újra fájdalmas bûnbánattal õhozzá tér majd vissza.

A hit közvetlen felismerés, sokszor minden külsõ indítóok nélkül. A bizonyságtételen alapul. Hallásból van, Isten Igéje révén és hem látásból. Aki hisz, abban már magában is ott él az Ige. Belsõ tulajdonává vált. Aki hisz az Isten Fiában, annak bizonyságtétele van önmagában és abban a bizonyságtételben hisz, amellyel Isten tett bizonyságot az õ Fiáról (vö. 1 Ján 5, 10). A hit a legmélyebb meggyõzõdés, ami csak létezik. Hitetlenek mondhatják, hogy ezek csupán egyéni nézetek, amikor valaki bizonyságot tesz elõttük Jézusról. A hit azonban nem valami nézet, amit ma magáévá tesz az ember s holnap talán egy másikkal váltja fel. Mélységes, belsõ élmény ez, a lehetõ legszemélyesebb és legközpontibb megtapasztalás. Mintha pikkelyek esnének le szemeinkrõl; a lélek elõtt ott áll Jézus a maga dicsõségében, telve kegyelemmel. Ez a Megváltó az én Megváltóm! Nem test és vér, nem saját kutatásunk, nem emberi rábeszélõképesség, hanem a mennyei Atya maga teszi ezt nyilvánvalóvá az õ Lelke által. A hit Isten által munkált bizonyosság, amely egyszerre csak fellobban a szívedben, hiszel és imádod õt (Ján 9, 38).

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 20 523 373